Historik 20-talet

1921

Redan till sammanträdet den 3 maj hade interimsstyrelsen uppgjort stadgeförslag som fördrog och godkändes. Vidare beslöts att sammanslutningen skulle benämnas UDDEVALLA MOTORBÅTSKLUBB och att medlems och båtavgiften skulle utgå med 5 kronor vardera per år. Den 12 november valdes styrelsen för 1922 med bl.a. stadsfiskalen T.K. Wendt till ordförande och klädeshandlare Edvin Wessberg till kassör och sekreterare.

1922

Vid sammanträdet den 16 februari beslutades enhälligt att styrelsens framlagda förslag om att en triangulär standert skulle tillverkas. Den 30 mars fick styrelsen i uppdrag att låta trycka 100 ex. av föreningens första stadgar.

1923

UMK:s första regatta med damer ägde rum den 12 augusti.

Sträckan var Uddevalla – Ljungskile – Uddevalla.

Nästa utfärd ägde rum söndagen den 30 augusti.

Starten ägde rum från Badö kl 12.00 för båtar under 6 knops fart och 12.30 för snabbare båtar. Färden gick denna gång till Dragsmarks kloster, med återresa till Gustafsbergs Restaurang där middag intogs till en kostnad av 5 kr per person.

1925

Under 1925 överlämnade Ture Wendt ordförandeklubban till Edvin Wessberg som också tjänstgjorde som kassör. Till sekreterare valdes Yngve Friberg.

1926

Medlemsavgiften sänks efter önskemål från höstmötet 1925.

1926 års avgifter blir 3 kr plus båtavgift 2 kr.

1927

Den 5 maj beslutades att UMK skall ansluta sig till Bohusläns Motorförbund.

1928

På årsmötet beslutades i enlighet med kommitténs förslag att bygga en utlottningsbåt samt inköpa en Penta utombordsmotor på offert. För bygget av båten antogs Båtbyggaren Nicklasson i Uddevalla. På förslag av Grundberg beslutades att utlottningen även av motorbåten skulle ske bland klubbens medlemmar som erlagt årsavgift 1927, 1928.

Dragningen skedde den 15 augusti 1928 i samband med supé i utlottningsrestaurangen, till vilken medlemmarna kallats genom annons.

1929

Vid sammanträdet den 26 juli beslöts att skänka ett hederspris till SS-Vikens Jubileumsregatta den 4 augusti och för ändamålet utanordna ett belopp av 75 kronor.

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]