Historik 50-talet

1950

Väcktes ett förslag om uppträdandet av ett mindre regnskydd vid bryggan på nordöstra udden, eller en mindre paviljong uppe i skogen på ön.

1951

Klubben har uppnått sin 30-åriga tillvaro. Nöjeskommittén har fått förstärkning av kassören för att undersöka intresset för en festlighet för klubbmedlemmarna med respektive och att eventuellt fram på hösten fira 30-års jubileum.

1952

Skrevs en förbindelse med Lotsverket om att Lotsverket kostnadsfritt får disponera skäret Stora Deje under en tid av 50 år.

1953

Bildades en byggnadskommitté för uppförandet av klubbstuga på Korstensholmen.

Herrarna Rahm, Alexandersson, Carlin, Östberg och Johansson valdes.

Telefon installerades hos kassören. Hederstecken utdelades från 1954.

Medlemsavgiften höjs till 10 kr.

1954

Förslag till klubbstuga på Korsstensholmen presenterades den 18 januari 1954.

Klubbstugan kostnadsberäknades till 4500 kronor.

Styrelsen föreslog att en byggnadsförening bildas.

Årsmötet den 11 mars 1954 beslutades, att bilda Uddevalla Motorbåtsklubbs byggnadsförening U.P.A. med följande styrelse, Sune Johansson, K E Rahm, David Alexandersson, Ernst Johansson, Yngve Holm och C Östberg.

Andelar på 20 kronor kunde tecknas av klubbmedlemmar.

Uddevallas Motorbåtsklubb damklubb bildades i september 1954.

Till styrelse valdes: Ordförande Maja Brattberg, Sekreterare R Holm, Kassör Lisa Johansson, övriga ledamöter E Karlsson och S Andreasson.

UMK styrelse erlägger en månadsavgift på 50 öre.

UMK: s första hedersledamöter: Alfred Rönnau och Axel Westling.

Hederstecken till: K Beckeman, Alban Olsson, C Österberg, Olof Martinsson och HF Andersson.

1955

Damklubbens kassör Lisa Johansson överlämnade 1 000 kronor som ett bidrag till klubbhuset.

En icke föraktfull summa.

1956

Den 14 juni beslutades att byggnadsföreningen efter väl förrättat arbete skall avvecklas och uppgå i UMK som övertar ansvaret.

1957

Frågan om installation av telefon på korstensholmen avslogs.

Anledningen var för höga anläggningskostnader.

1958

Beslutades att Uddevalla Motorbåtsklubb skall ingå som medlem i Sveriges Motorbåtsunion.

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]