Historik 30-talet

1930

Vid sammanträdet den 25 juni går UMK in som delägare i SS-Vikens slip. Delägarskapet skall gälla från den 1 januari 1930, samt att kommande reparationer och underhåll delas lika.

1931

20 april påmindes ordförande Verner Niklasson om den stora saknad och förlust som klubben lidit genom dödsfall. Dessa två år stadsfiskalen T K Wendt och handelsmannen Gustav Gylfe. Styrelsen uttalade ett tack över vad dessa två medlemmar uträttat för klubben och motorsporten i Uddevalla.

1932

Den 4 april beslutades föreslagna stadgeändringar och godkändes att trycka upp 200ex av UMK:s stadgar som tillsändes medlemmarna.

1933

Började en av årsmötet utsedd kommitté undersöka möjligheterna att uppföra en klubbstuga. Denna kommitté hade redan till sammanträdet i november funnit den mest lämpliga platsen för uppförandet av klubbhus på Stången.

1935

Rapporterade klubbhuskommittén att det slutfört sitt uppdrag. Uppdraget bestod av ett femårigt avtal som tecknats med arrendatorn av Tånga gård, att för en årlig summa av 50 kronor disponera ön Kråkan. För att höja trevnaden på Kråkan planterades tallar.

1938

Var en milstolpe inom Motorbåtsklubben. Klubben har enhälligt beslutat inköpa ön Korstensholmen till ett pris av 4500 kronor.

Samtidigt beslutades överlåtelse av arrendekontraktet av Kråkan till SS-Ägir.

Vidare beslöts flytta eller försälja bryggan och flaggstången på Kråkan.

Korstensholmen samt två mindre skär köptes av Einar Engblad, ägare av fastigheten Ammenäs 1:9. Den sammanlagda arealen, enligt avstyckeshandlingarna var 13,65 hektar.

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]