Historik 90-talet

1990

Reine Karlsson slutar sin anställning. Bertil Johansson blir ensam på holmen. En bärbar telefon behöver därför inköpas. Mobiltelefon inköpt. Söderbryggan nyuppfördes och förstorades. PRO går in som hyresgäster i vårt klubbhus. I 17 har donerat landstingsbåtar. Telestolpar har inköpts till förstärkning av vågbrytaren.

Lotteriet på Åhléns har lämnat ett netto på 21 000 kronor. Ett nytt bensindrivet Honda elverk har inköpts, även en kopieringsmaskin.

1991

En lönebidragstjänst tillsätts, Karl H Lippert anställdes. Eftersom UMK 70-års jubilerar tillsätts en festkommitté som förbereder jubileet. Jubileet ägde rum den 27 september 1991 och startade med en båttur med M/S Byfjorden till Havstensfjorden samt en tur runt Korstensholmen. Vid återkomsten till Uddevalla väntade bussar som förde gästerna (135st) till militärrestaurangen på I 17 där supé intogs med efterföljande dans.

1992

En begagnad pontonbrygga, som Fritidsnämnden skänkt, bogserades ut till Korstensholmen och skall användas som vågbrytare. En muddrings firma från Öckerö har varit i Sandhamn och lagt pålkap till rätta i pråmarna samt muddrat på vissa ställen i natthamnen. Båtuppläggningen på gamla varvsområdet sker genom UMK:s och SS-Viken Ägirs gemensamma försorg.

1993

Gunnel och Karl-Erik Magnusson anordnade en familjedag på Korstensholmen, vilken blev lyckad trots det gråmula vädret. Vid inbrott i stugan på Holmen har ett bensindrivet elverk, drivmedel samt verktyg mm stulits. Mötet beslutade att nytt elverk inköps.

Vid sammanträde den 12 oktober avgick ordförande Enar Oskarsson från sina uppdrag såväl som ordförande och radioombud med omedelbar verkan, samt överlämnade ordförandeklubban till Bengt Johansson, vice ordförande.

Meddelades att klubben kommer att presenteras ett nytt hyreskontrakt på klubbhuset.

Den nya hyran beräknas uppgå till cirka. 70 000 kronor per år.

Klubben har inköpt en griplastare med tillhörande transportpråmar för tillsammans 65 000 kronor.

1994

Från den 1 januari 1995 skall ny hyra utgå för klubbhuset. Arne Loodh har meddelat fastighetskontoret att en hyra på 12 000 kronor/år är vad klubben klarar av. Förhandlingar fortsätter. Vid styrelsemötet den 13 september meddelade Arne Loodh i brev att han önskade avsäga sig uppdraget som kassör efter 28 år. Valberedningen vidtar åtgärder inför kommande årsmöte. Kommunen har bidragit med ALU-arbetare som utfört gallring och röjning av skogen på Korstensholmen.

Till styrelsemötet den 8 november har inkommit brev från Svenska Båtunionen att det är fritt fram för båtklubbarna att sälja bingolotter. Styrelsen beslutade att ny skrivare till klubbens dataanläggning inköps. Nya elledningar och armaturer har installerats i klubbstugan på Korstensholmen och nytt virke för renovering av stora bryggan har inköpts. Vid styrelsemöte den 13 december meddelas, att kommunen inte kan godta klubbens föreslagna årshyra, utan räknar med utflyttning senast den 7 januari 1995.

1995

Verksamheten som klubben bedrivit i klubbstugan är hotad, anledningen är den stora höjningen av hyran till 80 000 kronor/år. Under våren flyttade vi från Walkersborg till Sörkällegatan 11. Från att ha väl tilltagna utrymmen till mindre lokaler måste stor del av vår verksamhet läggas ner. Den mest saknade kursen är knop och sjömanskap som under alla år letts av Tofte Hansen. Norra bryggan mot öster (stora bryggan) har helrenoverats. 1995 slutade mångårige medarbetaren Bertil Johansson sin anställning i Uddevalla Motorbåtsklubb för att bli pensionär.

1996

Under mitten av 1996 tvingades UMK säga upp den siste anställde på grund av regeringens sänkning av lönebidragsersättningen. Hösten 1996 gjorde UMK sin största satsning någonsin på Korstensholmen. Klubben upptog ett lån på 250 000 kronor för att färdigställa natthamnen ”SANDHAMN”.

1997

Klubben erhöll 25.000 kr av Thordenstiftelsen. UMK flyttar till en ny lokal hos Marinhuset. Klubben betalar 11.500 kr i kvartalet på lånet för piren på Korstensholmen. Klubben sålde 1124 Bingolotter för 42.900kr under 1997 det blir 19.000kr netto.

1998

Terje Fredh håller föredrag på årsmötet. 239 medlemmar har betalt årsavgiften för 1998. Vi fick 15.000 kr från Thordenstiftelsen. Nytt ”Brygghus” byggt på bryggan i Sandhamn.

1999

Klubben skickar en skrivelse till Röda bolaget och lotsarna i Marstrand om att i möjligaste mån gå med fartyg på västra sidan av Korstensholmen eller att åtminstone sänka farten vid passerande av holmen i den östra rännan för att minska svallet i Sandhamn.

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]