Historia 00-talet

2000

Ny föreningslokal, den här gången på Föreningsgatan 7 f.o.m 1 Juni 2000. Jan Sundberg avgick som ordförande och efterträddes av Karl-Erik Magnusson. Hamnavgift för gästande båtar diskuterades, det beslutades om eb frivillig avgift i en bössa som vi sätter upp, den gav 898 kr under sommaren. Klubben fick 25.000 kr av Thordenstiftelsen.

2001

Klubben erhöll 25.000kr av Thordenstiftelsen.

2002

Karl-Erik Magnusson avgår som ordförande och CH Andersson ”Krusse” tar över. Bryggdäcket börjar att bytas ut mot tryckimpregnerat virke.

2003

Hela bryggan färdiglags med tryckimpregnerat virke.

2004

Klubben har stora besvär med en mycket dålig husbåt som dumpats vid norra bryggan på holmen.

2005

Frågan om en bastu väcks på nytt efter 30-års vila.

2006

Den beramade husbåten styckas i hanterbara bitar.

2007

Länstyrelsen är ute och tittar på var en eventuell ny klubbstuga får byggas. Får betar på holmen denna sommar.

2008

Bastun har börjat att byggas av Milton Kiel. Bengt Magnusson murar en ny grill i Sandhamn.

2009

Yttre delen av hamnen på holmen har muddrats till 2 meters djup för en kostnad av 50.000 kr

2010

Inre delen av hamnen muddras.

2011

Diskussioner om att överta hamnarna tillsammans med Viken-Ägir

2012

CH Andersson ”Krusse” avgår som ordförande och Johnny Dauksz är den nya ordförandeposten. Medlemsavgiften är numera 350kr/år.

2013

Promarina tar över hamnarna i Uddevalla. Klubblokalen sägs upp och klubben sparar in 16.500 kr om året

2014

Trappan från bryggan upp mot flaggstången byggs. Medlemsavgiften är nu 400 kr/år bygget av den nya stugan slopas efter omröstningen, antalet medlemmar vid årsskiftet är 203st.

2015

Gångrampen ut till sörbryggan har rasat under vintern, Jonny Andersson och co bygger en ny under sommaren. 3 nya utedass ställs ut på holmen. Ljus installeras i ”brygghuset” med  solceller. Kommunen återtar skötseln av hamnarna från Promarina.

2016

Ny Ö-båt av aluminium inköpt. Stugan målad med rödfärg och ”brygghuset” grönmålar.

2017

Året börjar tråkigt, en medlem har förskingrat hela klubbens kassa 192.000kr. Vi hade 3 st arbetshelger på holmen med många deltagare så mycket blev gjort, bl.a fortsattes det att byta ut stolpar som ligger från berget ut till bryggan. Dom gamla har legat där sedan 1975 så dom hade nog gjort sitt.