Historik 60-talet

1960

Förslag om inplantering av hare på Korstensholmen avslogs.

1961

Styrelsen beslutade att klubbens 40-årsjubileum skall anordnas den 18 mars på Café Maxin till ett deltagarpris av 10 kr per person.

Den grävda brunnen på Korstensholmen intill klubbstugan ger rikligt med vatten och som efter analys visat sig vara av mycket bra kvalitet.

1962

Klubbens kassör David Alexandersson uppvaktades på sin 65-årsdag.

Vidare uppvaktades varvsidkaren Eskil Södergren på dennes 50-årsdag.

Vice ordföranden Yngve Holm uppvaktades med blommor under sin vistelse på lasarettet.

Det rapporterades att kaffelotteriet hade gett klubben ett tillskott av 2 357,15 kronor.

Beslutades att 457,15 kronor skall delas bland medlemmar och damer som frivilligt deltagit i lottförsäljningen.

Ordförande fick i uppdrag att förhandla med kommunen om att få hyra ett hus vid f.d. Östen Svenssons varv vid södra kajen.

1963

Löfte om klubblokal har förverkligats på Södra vägen 7.

Damklubben har sytt gardiner. Den 13 november hölls det första styrelsemötet i en nyrenoverad och vackert smyckad lokal.

Detta år bestod klubben av 178 medlemmar och 11 st. hedersmedlemmar.

K E Rahm förelade styrelsemedlemmarna deras åliggande i sina olika befattningar.

David Alexandersson blev hedersmedlem.

Ny flaggstång uppsattes på holmen. Gasolanläggning installerades i stugan.

Vid höstmötet hölls parentation för förre ordföranden Yngve Holm.

1964

K E Rahm nödgas på grund av sjukdom lämna sin post som ordförande, men lovade i mån av kraft bistå klubben.

Thomas Thorild tjänstgör som ordförande, med Valter Gabrielsson som vice ordförande.

Ny båthamn planeras av kommunen innanför Rödön.

Vid årsmötet 1964 hölls parentation för avlidna medlemmarna Axel Westling samt Henning Andersson.

Erik Johanssons film från eskaderfärd genom Nord- och Malöströmmar visades på årsmötet.

1965

Representanter ur styrelsen har varit på informationsmöte i rödhuset beträffande planerad båthamn vid Rödön och uppläggningsplats vid Kärranäs.

Årsmötet beslutade att enligt förslag höja medlemsavgifterna till 20 kronor, resp.10 kronor för passivt medlemskap och som skall gälla från 1966.

En lantbrukare från Forshälla framställde önskemål om att mot ersättning få ha får på holmen vilket dock avslogs av årsmötesdeltagarna.

Tillstånd har lämnats till två personer att under kommande vinter jaga mink och hare på ön.

1967

Thomas Thorild lämnar posten som ordförande på grund av sjukdom. K E Rahm önskade också att avgå, men övertalades att stanna kvar.

Rapporterades att utrymmet mellan båtarna vid uppläggningsplatsen är så begränsat, att en del båtägare är tvungna att såga av penslarna för att komma åt att måla och fernissa sina båtar.

1968

Två av båtklubbens profiler lämnar detta år styrelsen, nämligen K E Rahm och David Alexandersson.

Vid midsommarfesten på Korstensholmen, i nyrenoverad stuga, kom så många deltagare, att flera blev hänvisade att sitta utanför.

Ett välkommet tillskott på 5 000 kronor till klubbhuset kom från Thordénstiftelsen.

1969

Damklubben har detta år sitt första möte efter uppehåll på några år. Ordförande var Sigrid Claesson.

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]