Historia

Uddevalla motorbåtsklubb 1921-1996

Fyra av klubbens medlemmar har fått uppdraget av höstmötet 1994 att sammanställa en jubileumsskrift som ger en återblick av klubbens viktigaste händelser under de gånga 75 åren.

Efter genomgång av klubbens protokoll och handlingar lämnar kommittén följande berättelse, som vi hoppas skall bli till glädje för klubbens medlemmar.

  • Arne Loodh
  • Kjell Strandh
  • Bengt Gylfe
  • Bertil Johansson

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]

Kommentera