Historik 80-talet

1980

Avgick Jerker Olsson som ordförande med Kjell Strandh som efterträdare.

Medlemsavgiften höjs till 70 kronor för aktiv medlem.

1981

Höstmötet föreslog styrelsen att UMK:s 60-års jubileum firas i samband med festlighet på aftonen.

På 1981 årsmöte kåserade Arne Loodh över de gångna 60 årens viktigaste händelser.

Reine Karlsson inköper från Uddevallavarvet för klubbens räkning ett begagnat diselverk till en kostnad av 300 kronor.

Klubbstugan och klubbholmen är från och med 1982 nolltaxerad.

1982

Detta år gjordes stora reparationer på Korstensholmen, den hårda vintern hade raserat samtliga bryggor. Stockar och bryggdäck byttes ut.

1983

Utfördes muddringsarbete i natthamnen. UMK skänker till radioklubben Prily en krona per medlem. 1983 datoriserades klubbens medlemsmatrikel och medlemskort.

Systemet skall utprovas under två år.

1984

Klubben köper båtratt med barometer av Osvald Johansson. Per Fjaerm hade gjort retuscheringen av ritningarna av den gamla gengasdrivna båten Dagmar från 1942, tillhörande framlidne Axel F Westling. Reine Karlsson anställs i klubben med lönebidrag.

1985

Kjell Strandh och Arne Loodh uppvaktade fritidsnämnden och överlämnade ordförandeklubban som tillverkats av Börje Tofte Hansen.

1986

UMK ansöker om ännu en lönebidragstjänst. Bertil Johansson tillträdde tjänsten den 2 juni. Den långa trappan från stora bryggan ersätts med en ny. Klubbstugan ommålades.

1987

Övertar UMK hela Walkersborg 3 efter SSU:s avflyttning.

1988

Medlemsavgiften 70 kronor höjs till 100 kronor. Damklubben anordnade höstfest, tillika invigningsfest i vår nu egna klubbstuga. Styrelsen beslutade, att klubbmedlemmar kan hyra klubbstugan för festligheter till en kostnad av 200 kronor per tillfälle. Tjuvlarm installerades under hösten.

1989

Förslag till nytt hyreskontrakt skall utarbetas. Fritidskontoret upprättar nytt kontrakt från 1990. Studiecirkeln UMK-dokumentation påbörjad.

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]