Historik 40-talet

1940

Som präglades av kriget, hade brist på mycket främst drivmedel till våra motorbåtar.

Den 7 juni beslutades, att endast medlemsavgiften skall erläggas.

Samma år i november beslutades att medlemsavgiften blir oförändrad 3 kronor.

1941 – 1946

Låg klubben mer eller mindre i träda. Inga avgifter togs ut 1944 – 1945.

1947

Den 27 november beslutades av varvsägaren tillika medlemmen Eskil Södergren, utan kostnad, övertar klubbens dispositionsrätt till upptagningsslipen.

1948

Sammanträdde styrelsen och bildade en kommitté som har till uppgift att anlägga bryggor och förtöjningsanordningar på Korstensholmen, samt gallring av skogsbeståndet.

1949

Diskuterades att ingå samarbete med SS-Ägir för att besluta om att anställa en vaktman under båtsäsongen i ett försök att avstyra stölder av och i båtarna.

Detta problem kvarstår i nutid. (Redaktionens anm.)

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]