Historik 70-talet

1970

Karl Edvard Rahm avlider detta år.

1971

Firade UMK sin 50-åriga tillvaro, med jubileumsfest på Henåns Värdshus. Till festen hade inbjudits två av klubbens grundare från 1921, nämligen Erik Gylfe och Arvid Högstöm.

1972

Flyttade klubben till ny lokal med adress Walkersborg 3, med en årshyra på 1100 kronor.

Medlemsavgiften höjs med 25 till 30 kronor.

Muddring till två meters djup vid södra bryggan.

1973

Inköps kommunikationsradioanläggning till Korstensholmen.

1974

Beslutades om Kärravarvets nedläggning och om utläggning av pontonbryggor vid Rödön.

Fritidskontoret meddelar, att ny uppläggningsplats för våra båtar skall iordningställas i kvarteret Cisternen.

1975

Hölls informationsmöte med Västkustens Båtförbund i fråga om registrering av fritidsbåtar.

Medlemsavgiften föreslogs att höjas till 50 kronor, och för passiv medlem 20 kronor.

På Svenska flaggans dag fick klubben mottagna fana samt flaggor vid högtidligheten på Gustafsberg.

1976

Avgår Valter Gabrielsson som ordförande och Jerker Olsson tillträder befattningen.

1977

Ställde festkommittén 2 000 kronor till förfogande för reparation av stugtaket på Holmen.

1978

Var bastun i likhet med tidigare år ett stort diskussionsämne.

1979

Fortsatte det stora arbeten som tidigare pågått i natthamnen på Korstensholmens östsida.

Sydbryggan har försetts med konsoler av galvad u-balk.

Läs vidare om de olika decennierna:

[Historik 20-talet] | [Historik 30-talet] | [Historik 40-talet] | [Historik 50-talet]

[Historik 60-talet] | [Historik 70-talet] | [Historik 80-talet] | [Historik 90-talet]