Medlem

För att bli medlem i Uddevalla Motorbåtsklubb är det önskvärt att ni har båt så att ni kan ta er ut till klubbens egna ö, Korstensholmen.

För medlemskap sätt in medlemsavgift på bankgiro: 5679-9463

Medlemsavgiften är 550kr

Skicka även: Namn, Personnummer, Adress

till: umk@uamotorbatsklubb.se

I medlamsavgiften ingår tidningen Båtliv med 6 nummer per år.

Meddela gärna er E-postadress till klubben umk@uamotorbatsklubb.se

Vänligen meddela adressändring om ni flyttar.

Adressändring till tidningen Båtliv kan endast göras av UMK.

Lämna ett svar