Meddelande gällande Covid-19

ALLA aktiviteter 2021 är preliminära med hänsyn till rådande pandemi. Uppdatering kommer löpande via klubbens facebooksida!